Ejendommens historie

Ejendommen Skodsborg Solgård er bygget 1934-37 i flammede gule mursten på hjørnet af Skodsborg Strandvej og Skodsborgvej, og den indeholder 74 lejligheder og butikker fordelt på 5 blokke.

De første bygninger var Skodsborg Strandvej 153-155A/B (blok 1) + Solgårdsvej 2-4-6 (blok 2) i 1934, og derpå fulgte Skodsborg Strandvej 157 og 157A i 1936. Disse 4 bygninger hed oprindelig "Solgården" og er tegnet af arkitekt Aage Rafn (1890-1953), som bl.a. også stod bag Politigården i København. I 1937 fulgte vinkelbygningen Solgårdsvej 1-3-5-7, som oprindelig hed "Solhøj", og som blev tegnet i samme stil som de øvrige bygninger af arkitekt Frederik Wagner (1880-1946). Senere blev navnet ændret til fællesnavnet "Skodsborg Solgård".

Grunden tilhørte oprindelig grosserer Holger Drucker's kæmpevilla "Solbakken", som blev blev udstykket i 1933-34, og som blev revet ned i 1959 for at give plads til Skodsborgparken. Heraf kommer "sol"-navnene. Villa "Solbakken" lå lige nord for børnehavebygningen, hvor nu den sydlige blok i Skodsborgparken ligger. Grunden omfattede Skodsborg Solgårds område, gravhøjen, grunden med børnehavebygningen (der blev opført som villa til enkefru A. E. Behrend i 1934) samt en del af Skodsborgparkens grund. Desuden lå der på hjørnet af Skodsborg Strandvej og Skodsborgvej en gammel staldbygning, og på vinkelbygningens område lå der et to-etages sommerhus opført 1915 (kilde: byggetilladelsen til sommerhuset med kort over grunden).

Nærmeste nabo er den fredede gravhøj på Skodsborgparken 6, som blev udgravet i sommeren 1934, og hvor man stadig kan se rester af de åbne stenkister i bunden af hullet i gravhøjen.

I begyndelsen var det lejeboliger. På det tidspunkt var Skodsborg lidt af en industriby! Lige overfor – på den anden side af Skodsborgvej, hvor nu det hvide byggeri "Skodsborg Strandhave" ligger – lå Skodsborg Hattefabrik (A/S Dansk Hattefabrik), som 1905-1970 lavede filthattepulder, som derpå blev lavet til herrehatte eller af modister dekoreret til forrygende flotte damehatte, og nogle få af de oprindelige beboere arbejdede på hattefabrikken, der også havde egne arbejderboliger. En anden stor arbejdsgiver i Skodsborg lidt længere mod syd var kurcentret, som stadig eksisterer, nu som hotel, restaurant, wellness-center, fysioterapi og privathospital (kysthospitalet). På den anden side af Strandvejen lå "Hotel Øresund", fra 1950 "Esprit de Valdemar" hvis eau-de cologne og barbersprit m.m. dengang var kendt af alle.

I 1970 blev Skodsborg Solgård af dens daværende ejer, A/S Det Alm. Danske Ejendoms Selskab (i dag DADES), udstykket som ejerlejligheder, som blev solgt efterhånden som lejlighederne blev ledige. DADES ejer stadig nogle få lejelejligheder i bebyggelsen, og disse administreres af DADES datterselskab DATEA.

En nærmere beskrivelse af ejendommens historie findes i artiklen "Skodsborgs første etagehuse" af arkitekt Ole Rafn i "Søllerødbogen 2010" pg. 51-64, som kan lånes på biblioteket – eller læses på dokument-linket til højre.

Ejendommen er moderniseret i flere omgange, og der sker løbende forbedringer. Fx blev altanerne skiftet ca. 1970, og vinduerne blev skiftet til termoruder i 1985. Senest er der i 2009 blevet hulmursisoleret, og i 2011 blev der installeret fjernvarme som erstatning for 3 gamle gasfyr, så vi ligger nu Energimærke-mæsigt i gruppe C, hvilket er særdeles pænt for en ejendom af den alder. I 2015 skete der en omfugning af alle murene og kontrol/reparation/udskiftning af alle bærejern over vinduer og døre, så murene kom til at fremstå (næsten) som nye.

Peter Ring – 15.11.2016.

Om foreningen

Ejerforeningen blev stiftet i 1970 efter at ejendommen blev udstykket 1.11.1969.

Der er generalforsamling i oktober, typisk sidst i oktober, hvor normalt ca. halvdelen af ejerne møder op eller har afleveret fuldmagt. Regnskabsåret er 1. juli til 30. juni.

Den daglige drift varetages af en ulønnet bestyrelse med 1 formand + 2-4 alm. bestyrelsesmedlemmer + 0-2 suppleanter. Bestyrelsen ansætter en vicevært eller har (som nu) kontrakt med et viceværtfirma, og den har desuden et tæt samarbejde med foreningens administrator, Boligexperten, der bl.a. foretager alle opkrævninger. Bestyrelsen står desuden for driften af foreningens hjemmeside.

Ejendommens miljø

Med kun 74 enheder (lejligheder + butikker), og maks. 6 lejligheder pr. opgang er vi en lille ejendom, hvor man hurtigt lærer sine naboer at kende – hvis man vil. Mødestedet er i første omgang ofte fx vaskekældren, tørrerummet, trappegangen, bænken, haverne, legepladsen på nabogrunden, cykelkælderen – eller generalforsamlingen.

Man ser tit beboere, der står og hyggesnakker, og man hjælper hinanden, når det er muligt og rimeligt. Mange holder også naboerne orienteret om, at man er på ferie, så de kan holde lidt øje med, om der sker noget usædvanligt, man skal reagere på.

Vi har en god mix af pensionister, midaldrende og unge med/uden børn. Når nogen flytter, er det som regel fordi, der er sket ændringer i deres liv. En pensionist er kommet på plejehjem eller er død. En ung familie har fået sit andet eller tredje barn, og nu er pladsen for trang. Eller man har forelsket sig og er flyttet sammen i noget større et andet sted.

Er der et problem, der har med ejendommen at gøre, henvender man sig – afhængig af problemets type – til administrator, viceværten eller bestyrelsesformanden, helst pr. mail. Så prøver vi at få det løst. Bemærk dog, at visse problemløsninger kræver behandling på et bestyrelsesmøde (ca. 10 om året) eller en generalforsamling (ordinær generalforsamling i slutningen af oktober).

Hvad angår det fysiske miljø er vi pænt med. Ejendommen er opvarmet med fjernvarme, der bl.a. kommer fra Nordforbrænding og DTU's lille kraftvarmeværk. Ejendommen er hulmursisoleret og isoleret på lofterne, kældrene er (stort set) tørre og gode. Vores Energimærke er gruppe C, hvilket er særdeles pænt for en ejendom af vores alder og type, hvor man ofte ser et D eller værre.

Ny beboer info

Velkommen til Skodsborg Solgård.

Har du købt en lejlighed/butik i ejendommen, skal du give besked til Boligexperten herom med hjemadresse, adresse i ejendommen, hvis det er en anden end hjemadressen, e-mail og telefon (helst mobil), så de kan sende opkrævninger, indkaldelser mm. til dig, og så vi kan få fat i dig i tilfælde af fx vandskade.

Har du lejet en lejlighed/butik skal bestyrelsen (v./formanden) godkende lejekontrakten. Det, vi ser efter, er, om kontrakten forpligter lejer til at overholde vedtægterne og husordenen. Er det en butik ser vi desuden på, hvad butikken skal handle med/bruges til. Lejen er os uvedkommende.

Det er også klogt at tilmelde din betaling af fællesudgifterne til PBS, enten i banken eller i din netbank.

Du skal have en nøgle til kældrene, vaske- og tørrerummene og de låste gadedøre. Den kan bestilles mod betaling hos viceværten, hvis du ikke har fået den af den tidligere ejer/beboer.

Vaskerier: Der er vaskerier med ventileret tørrekælder i kælderen under Solgårdsvej 7 og Skodsborg Strandvej 157A, og desuden en mindre tørrekælder under Solgårdsvej 2-4. Du skal have dit vaskekort udleveret fra den tidligere beboer eller – hvis du er lejer – lejlighedens ejer. Hvis det ikke findes, kan lejlighedens ejer rekvirere et nyt mod betaling hos Boligexperten. Uanset hvilket vaskeris adresse, der står på vaskekortet, kan det bruges i begge vaskerier. Det er tilladt at have egen vaskemaskine i lejligheden.

Du kan få adgangskoden til hjemmesidens beboerafsnit ved at kontakte ejerforeningens formand –  helst pr. mail – med opgivelse af telefonnummer og adresse i Skodsborg Solgård, så vi samtidig får dine kontaktoplysninger. Dem skal vi bruge, hvis vi skal have fat i dig, fx i tilfælde af en vandskade, udskiftning af termorude eller problemer med fællesinstallationer (rør, ledninger) gennem din lejlighed.

Vil du se en oversigt over områdets faciliteter og muligheder, trafikforhold, foreninger og butikker, så klik her.

Har du brug for håndværkere, kan du ofte med fordel bruge foreningens faste håndværkere, som kender forholdene, og som ofte har nøgle til lukning af fx vand. Ved ændringer i antenneanlægget SKAL du bruge vores faste antennefirma, ellers risikerer du, at arbejdet skal laves om for din regning. 

Klik på ordet for at læse ejendommens Vedtægter og Husorden (PDF-format). Det kan spare dig for mange problemer med naboerne og bestyrelsen.

For kontakt med vores administrationsselskab klik her.

For kontakt med ejerforeningen klik her.

 

Ved fejl på de danske kanaler:

Check først om de svenske gratiskanaler virker. Gør de det, så er der 100% sikkert IKKE fejl på vores anlæg! For mere info, se "Svagt eller manglende signal" nedenfor. Du kan cheke på www.digi-tv.dk, hvor der nederst i højre spalte står, om der er kendt(e) fejl på Landskrona-senderen, men der kan gå nogen tid, før fejlmeldingen vises.

 

TV-system

Vi har et fællesantenneanlæg med de frie danske og svenske digitale TV-kanaler samt BOXER TVs kodede signal. Der opkræves 30 kr./måned for afgift til Copydan og vedligehold af anlægget.

Desuden indeholder systemet FM-båndet (radio).

 

Digitale (DVB-T) kanaler: Boxer TV's digital-TV kanaler (gratis kanaler og kanaler med betaling til Boxer TV).

Klik her for at se en komplet liste (vælg nyeste Kanaloversigt).

 

Vigtigt om teknik:

Både de danske (inkl. BOXER TV) og de svenske digitale DVB-T antennesignaler modtages fra en sender på vandtårnet i Landskrona, Sverige, og signalerne transmitteres uændret og på de samme frekvenser på antenneanlægget.

De frie danske og svenske digitalkanaler kræver brug af en MPEG2 (kun nogle kanaler) eller MPEG4 (alle kanaler) dekoder. Det kan være en separat boks, eller et TV, der indeholder en DVB-T MPEG4 digitaltuner. Visse Boxer kanaler, herunder alle HD kanaler undtagen DR1, kræver en DVB-T2 digitaltuner eller boks. Rene DVB-C dekodere (kabel-dekodere) kan ikke bruges.

Husk når du laver en kanalsøgning, at du sakl søge på 'Luft'-kanalerne (DVB-T) og ikke på kabel-TV-kanalerne (DVB-C).

Kodede danske kanaler kan kun ses med abonnement hos BOXER TV. Den tekniske kvalitet er særdeles god. Abonnementet tegnes individuelt af den enkelte beboer. Boxers kort stikkes ind i en 'Boxer godkendt' DVB-T dekoder-boks eller i et TV med MPEG-4 digitaltuner og en Boxer kortlæser.

Har du abonnement hos Boxer TV på mere end kun TV2, kan du med 'Boxer Play' uden merpris også modtage TV-signalet over Internettet i fuld HD opløsning (1080p = 1920x1080 pixels og 60 hele billeder (sek.), som er meget flottere end de signaler vi modtager over antennen. Det kræver desuden en Google Chromecast boks (ca. 300 kr.) og en smartphone eller tablet. Dette kan være nyttigt som reserve, hvis Landskronasenderen er i stykker, hvilket desværre sker af og til. For nærmere info se https://www.boxertv.dk/tv/boxer-play/.

 

Har du ofte pixellerede (firkanter med fejl) og/eller hakkende billeder og lyd?

Problemet findes især på de kanaler, som ligger i MUX 5 (778 MHz) gruppen, herunder TV2/HD. Det skyldes indstråling fra LTE 800 (= G4 mobiltelefon signaler i 800 MHz båndet = 790-862 MHz) fra masterne bag Bøllemosevej/Skodsborg Station ca. 250 m fra vores ejendom, som bl.a. TDC satte i drift i 2013. Dette problem er almindelig kendt, se her for yderligere teknisk info. 

Vi har derfor den 8.8.2013 installeret et 'LTE800 filter' i antennerummet, som har løst problemet der, dvs. ved indgangen til hovedkablet. Det blev derpå testet på Solgårdsvej 7, 2.tv. og efter at have skiftet et 30 cm langt antennekabel med gamle stik var problemet også løst der.

Hvis du herefter stadig har problemer af denne art, kan det naturligvis være en fejl i installationen, men det er mere sandsynligt, at det er dine kabler og evt. din stikdåse i lejligheden, der er 'utætte'. Du skal bruge dobbelt-skærmet kabel overalt og kun de nye tætte stik. Fx er de gamle stik med plastlåg helt håbløse på dette felt, og bare ét af disse gamle stik er nok til at skabe store problemer for dig. Nye enkeltskærmede kabler er billigere, men løser heller ikke problemet.


Svagt eller manglende signal:

 • Jeg kan slet ikke få noget bare nogenlunde ordentligt TV signal. Kontroller først dine kabler! Hvis de er i orden, er der formentlig fejl på vores anlæg, så kontakt formanden eller viceværten, som kontakter vores TV-reparatør. Se dog først "Pludseligt opstået fejl..." nedenfor.

  Bemærk, at skyldes fejlen, at 'nogen' (fx en el-installatør) har rodet med ejendommens antenneinstallation, herunder antennestikdåsen, påhviler regningen for reparationen den lejligheds ejer, hvor der har været rodet med installationen!

 • Pludselig opstået fejl på NOGLE digitalkanaler, andre digitalkanaler FUNGERER, fx de svenske: Der er fejl på Landskrona-senderen, vores anlæg virker korrekt. Du kan cheke på www.digi-tv.dk nederst i højre spalte, om der er kendt(e) fejl på Landskrona-senderen. Hvis fejlen ikke står der og har varet mere end nogle få timer, kan du e-maile info om fejlen til DR Sendetjenesten på info@digi-tv.dk, hvor emnefeltet skal være ordet "Fejl" og teksten en kort beskrivelse af problemet,  Du kan også ringe til DR Sendetjenesten på 3520 2400 og forhøre dig om fejlen.

 • Pludselig opstået fejl  på ALLE digitalkanaler, også de svenske: Der er formentlig fejl på vores anlæg, kontakt formanden eller viceværten.
 

Alternativer til Boxer TV

Hvis du foretrækker det, kan du alternativt abonnere på fx TDC HomeTrio (TDC-TV), Fullrate TV, Telia TV eller Viasat Internet TV, se disse firmaers hjemmesider.

Bemærk, at selvom du har bestilt en højere hastighed, kniber det for mange med at få mere end ca. 4,5-5 MB/s på ADSL forbinidelserne, også fra TDC. Beboernes erfaringer viser da også, at billedet hakker lidt en gang i mellem. Løsningen er en større Internet hastighed, se nedenfor.


Hurtigt internet

Kontakt din ADSL leverandør, for at få din Internetforbindelse flyttet over til en VDSL forbindelse (kræver formentlig ny router, der kan koste penge) på TDC's bicentral på hjørnet af Skodsborgvej og Skodsborgparken, som hedder "Nærum 17". Det er vigtigt at præcicere VDSL og Nærum 17, ellers går det erfaringsmæssigt ofte galt. VDSL leveres p.t. (2017) med hastigheder fra 12-100 Mb/s download og op til 20 Mb/s upload, dvs. op til 100/20 Mb/s.

Bemærk, at VDSL ikke kan fungere sammen med en traditionel fastnettelefon, men man kan i stedet abonnere på en billigere IP-telefonforbindelse, hvor man kan beholde sit fastnettelefonnummer og stadig bruge sin gamle fastnettelefon.

Brug helst en fast ledning fra din router til din TV-boks og ikke Wifi. Bruger du Wifi, kan forbindelsen blive forstyrret af andre brugere i nærheden, der bruger Wifi på samme Wifi kanal eller eller nabokanalen.


Info om murrenoveringen 2015

Siden opdateres, når der er nyt. Opdateret 22-11-2016 09:17.

 -----------------------------------------------------------

Murrenoveringen er nu færdig.

1-års gennemgangen blev gennemført den 22.11.2016, og rapporten kan downloades som PDF-fil på denne side. Rapporten omfatter kun murerarbejdet og ikke de efterreparationer i lejligheder, som skal udføres på ejerforeningens regning. Der var efter gannemgangen enighed om rapportens angivne mangler, og at arbejdet ført skal udføres i foråret 2017, når der ikke mere er risiko for nattefrost, dvs. april eller maj 2017.

Det endelige beløb blev kr. 7.071.304,80, hvilket er under det estimat, der blev oplyst på generalforsamlingen den 27.10.2015. Som vedtaget på denne generalforsamling indeholder beløbet tagrenoveringen på Skodsborg Strandvej 157A. Resten af overskridelsen af det oprindelige budget på 6.500.000 kr. skyldes, at der skulle udskiftes langt flere stålbjælker end forventet.

   

Bestyrelsen forsøger at holde øje med rengøringen, men den inspicerer ikke alt efter hver rengøring. Så ser du noget, der burde være gjort rent i flg. planen nedenfor, men ikke er det, så henvend dig til Peter Ring (mobil 4068 2642, e-mail prc@prc.dk) , som derpå kontakter rengøringsfirmaet og får det rettet hurtigst muligt.

 

Rengøringsfirma:

Ren Ejendomsservice ApS.

 

Rengøringsplan:

Der gøres normalt rent om torsdagen.

Hver uge:

 • 12 hovedopgange fejes først grundigt, herefter vaskes de med speciel gulvmoppe, og efterfølgende aftørres de med mikrofiber moppe.
 • Spindelvæv fjernes.
 • 2 Vaskerier fejes og vaskes med gulvmoppe, og der rengøres bag maskiner.
 • Vindueskarme i alle opgange aftørres.
 • Stødtrin rengøres.
 • Kældertoilet ved Solgårdsvej 3-5 rengøres.


Hver 14. dag:

 • 3 tørrerum fejes og vaskes med gulvmoppe. 2017: 2/3-16/3-30/3-13/4-27/4-11/5-25/5-8/6-22/6-6/7-20/7-3/8-17/8-31/8-14/9-28/9-12/10-26/10-9/11-23/11-7/12-21/12.


Hver 4. uge:

 • Håndfang, vanger og baluster afstøves og aftørres med fugtig klud i 12

hovedopgange. 2017: 2/3-30/3-27/4-23/5-22/6-20/7-17/8-14/9-12/10-9/11-7/12.


Hver 3 mdr.:

 • Samtlige opgangsvinduer pudses. Februar, maj, august og november, når vejret tillader det.


Hver 4 mdr.:
Øvrige arealer i kælder: 2017: 2/3-16/6-28/9

 • Vask af gulve med gulvmoppe
 • Aftørring af gulv med mikrofiber moppe
 • Lamper – rør – spindelvæv aftørres.


Hver 6 mdr.:

 • Samtlige tilgængelige kældervinduer pudses. Februar og august, når vejret tillader det.

I flg. kontrakten med viceværtfirmaet har viceværten følgende opgaver:

Vicevært

 • Opsyn med 3 varmecentraler og evt. løbende aflæsning og indraportering af forbrug.
 • Opsyn med opgange, kældre, lofter og udenomsområder. Herunder udskiftning af lyskilder og skift af batterier i røgalarmer.
 • Justering af Columbustryk.
 • Justering af dørpumper, smøring af låsefaller.
 • Udførsel af mindre reparationer og tilkald af håndværkere hvor det skønnes at være nødvendigt. Fjernelse af grafitti.
 • Beboerkontakt – herunder udluftning af radiatorer i den tid hvor viceværten er på ejendommen.
 • Løbende kontakt til bestyrelse, herunder med forslag til forbedringer og andet.
 

Ejendomsservice

 • Tømning af skralderum og skakter tre (3) gange ugentligt.
 • Bortkørsel af storskrald efter behov.
 • Fejning og renhold af fortorve, vej og udenomsområder.


Haveservice

 • Klipning af græsarealer i vækstsæsonen april - september.
 • Lugning og rivning af bede halvårligt.
 • Klip af alle hække 2 gange i vækstperioden – Inden Skt. Hans og slut vækst.
 • Tømning af regnvandsbrønde/tagbrønde halvårligt – oktober og april.
 

Alle ovenstående opgaver er medregnet i viceværtens faste honorar. Desuden...

 

Snerydning og glatførebekæmpelse med afregning efter timeforbrug.

På denne side har vi samlet nogle af de generelle oplysninger, som ejendomsmæglere har brug for om bebyggelsen, og som der er behov for, hvis man vil udleje en lejlighed i bebyggelsen. Lange dokumenter er PDF-filer. Links åbner i ny fane/nyt vindue.

 • Opvarmning: Fjernvarme fra Holte Fjernvarme.

 • Energimærke: C. Download/åbn ejendommens seneste energimærkningsrapport. Bemærk, at vi har fået fjernvarme efter seneste energimærkning, og at nogle af anbefalingerne er op til den enkelte ejerlejlighedsejer.

 • Udlejning/fremlejning af ejerlejligheder: Tilladt i flg. ejerforeningens vedtægter (se nedenfor) § 32, men bestyrelsen SKAL godkende kontrakten. Vi ser helst en standardkontrakt. Man skal i kontrakten gøre opmærksom på, at ejerforeningens vedtægter (hvor § 28 stk. 1 indeholder pligt til at overholde husordenen, se nedenfor) skal overholdes. Kontrakten skal sendes (gerne fx. som PDF-fil i en e-mail) til bestyrelsesformanden, gerne med lejen udstreget. Vi gør opmærksom på, at er lejen for høj, kan huslejenævnet underkende lejen (tilbagebetaling), og at lejekontrakten dermed er uden tidsbegræsnning.

Ekstra kælderlokaler: Hver alm. lejlighed har et tilknyttet kælderlokale, der hører til lejligheden. Ejerforeningen råder over 11 ekstra kælderlokaler af meget forskellig størrelse og kvalitet, som kan lejes af foreningens ejere til eget brug eller til brug for deres lejer. Der er normalt venteliste, som administreres af bestyrelsen. Lejemålet kan ikke overdrages ved salg, hvis der er nogen på ventelisten, der ønsker at leje lokalet.

 • Husdyrhold: Muligt med visse begrænsninger og skal forhåndsgodkendes af bestyrelsen, se ejerforeningens vedtægter (se nedenfor) § 28 stk. 2 og husordenen (se nedenfor). Generelt kan man få tilladelse til én mindre hund og/eller én kat. Indsend ansøgning med angivelse af hundens størrelse til formanden. Tilladelsen kan blive inddraget, hvis dyret generer naboerne, fx ved gøen eller truende adfærd, hvis hunden ikke holdes i snor på ejendommens område, eller hvis hundeekskrementer på ejendommens område ikke fjernes straks.

 • TV: Fællesantenneanlæg (sløjfeanlæg), som distribuerer de danske og svenske gratiskanaler samt Boxer-TV's kanaler. De danske digital-TV signaler modtages fra Landskrona-senderen. En del beboere er tilsluttet TDC Trio el. lign. Antennebidraget er 30 kr./måned for alle lejligheder, uanset om man bruger TV-signalet eller ej.

 • Større projekter:
  Ingen igangværende.

 • Byggeår (i flg. kommunens arkiver):
 •         Skodsborg Strandvej 153 og 155A/B og Solgårdsvej 2, 4 og 6: 1934.
          Skodsborg Strandvej 157 og 157A:  1936.
          Solgårdsvej 1, 3, 5 og 7: 1937.
 
 • Ejendomsnumre (bruges til beregning af grundværdi for den enkelte lejlighed):

        Skodsborg Strandvej 153 og 155A-157B og Solgårdsvej 2, 4 og 6: Matr. 1ic Aggershvile. Ejd.nr.: 7027.
        Skodsborg Strandvej 157 og 157A: Matr. 1ia, 1ig Aggershvile. Ejd.nr.: 21089.
        Solgårdsvej 1, 3, 5 og 7: Matr. 1u Aggershvile. Ejd.nr.: 21088.

De tre ejd.nr. er "moderejendomme", hvor grundværdien for hver matrikel beregnes og fordeles derefter på ejerlejlighederne efter fordelingstal.

Fjernvarme

Vores varme og dermed opvarmning af varmt brugsvand kommer fra Holte Fjernvarme.

Klik HER for at tilmelde dig deres SMS system, hvor du får advarsler om fejl og planlagte afbrydelser mm. i varmeforsyningen.

Hvis du ikke har SMS-systemet, check venligst nyhederne på Holte Fjernvarmes hjemmeside og klik desuden på ikonen 'Driftsinfo', inden du kontakter viceværten eller bestyrelsen.