Kontakt bestyrelsen

Kirsten Sørensen

Formand

Majbritt Carlsen Jensen

Bestyrelsesmedlem

Claus Juhl Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

Mette Gram

Bestyrelsesmedlem

Helge Larsen

Bestyrelsesmedlem